Yürüyelim Arkadaşlar

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 55, 56, “Yürüyelim Arkadaşlar” dinleme  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.

 

yuruyelim-arkadaslar-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

antant: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

festival: Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

maksat: İstenilen şey, amaç, gaye, erek.

ruh haleti: Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süren duygusal koşul ya da tutum.

minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

yad etmek: Hatırlamak.

rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.

antlaşma:  İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt.

adet ettirmek: Sürekli hale getirtmek.

2. ETKİNLİK

maksat ⇒ eş anlamlısı ⇒ amaç

yad etmek ⇒ eş anlamlısı ⇒ hatırlamak

çetin ⇒ eş anlamlısı ⇒ zor

vakit ⇒ eş anlamlısı ⇒ zaman

koşul ⇒ eş anlamlısı ⇒ şart

3. ETKİNLİK

1. Söz: Gençliğe verdiği önem.

2. Söz: Öğretmene verdiği değer.

3. Söz: Öğretmene verdiği değer.

4. ETKİNLİK

Cümlelerin anlatım Bozukluklarının Giderilmiş Halleri:

  • Dehşet verici olayı yaşayanlar bir saat önce kurtarıldı.
  • Takıma iki maçlık ceza verildi.
  • Aslan’ın nasıl avlandığını biliyor musun?
  • Bana her zaman aynı tavrı takınıyor.
  • Akdeniz’e açılan Türk gemisi gece boyunca yol aldı.