Sedef Bacı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

8. sınıf Dikey Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 102-103-104-105-106, Sedef Bacı  dinleme metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.


Metni dinlemek için oynat (  ) tuşuna basınız.


Sedef Bacı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

Sedef Bacı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Örnektir

Oğlan Sedef Bacı’nın güzelliğine hayran kalmış. Hemen varmış gitmiş yanına. Ama ne fayda. Sedef Bacı bir kelime dahi etmeden gömlekleri örmeye çalışıyormuş. Oğlana dönüp bakmamış bile.

Padişah oğlu bu işte bir iş var deyip memleketinin en bilgili, en alim kişisine gitmiş anlatmış durumu. Bilgin, “O kız büyülüdür, işini bitirmeden konuşmaz. Sen de var git yanına, konuşmadan bekle yanında. İtten uğursuzdan koru onu. Kız bitirince işini, elbet bakar sana.”

Oğlan bilginin dediğini yapmış. Sedef Bacı’nın yanına gitmiş, oturmuş yanına, tek kelime etmeden beklemeye başlamış. Kuş kardeşler de bu işe bir anlam verememişler. Fakat kardeşlerini koruyup kollayan biri olduğu için sevinmişler.

Bir zaman sonra gömlekler bitmiş. Sedef Bacı gömlekleri kardeşlerine giydirmiş. Hepsi kuş suretinden kurtulup insan olmuşlar. Sedef Bacı çok sevinmiş. Konuşmaya başlamış. Kardeşlerine de , oğlana da durumu anlatmış. Sedef Bacı ile oğlan evlenmişler. Kardeşleriyle beraber mutlu bir hayat yaşamışlar.

2. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

  • Sedef Bacı
  • Kuş kardeşler
  • Üvey anne
  • Büyü
  • Padişah oğlu
  • Örgü

4. ETKİNLİK

a.

s-b-siralama

b.

Sedef Bacı metninin kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özeti:

Ülkenin birinde bir padişahın üç oğlu bir kızı varmış. Anaları ölünce padişah vezirin kızıyla evlenmiş. Vezirin kızı hem iftiracı hem de büyücüymüş. Büyü yaparak oğlanları kuşa çevirmiş. Sedef Bacı kuş kardeşlerini bulmak için yola çıkmış. Kardeşlerini bulmuş. Kardeşleri gündüz kuş gece insan oluyorlarmış. Kız rüya görmüş. Uyanınca ayrık otundan gömlek örmeye başlamış. Fakat hiç konuşmuyormuş. Bu arada bir padişah oğlu Sedef Bacı’yı görmüş, aşık olmuş, saraya götürüp nişanlamış. Fakat sarayda kızın büyücü olduğunu sanıp idam etmeye karar vermişler. Tam idam ederlerken Sedef Bacı gömlekleri bitirip kuşların üzerine atmış. Kuşlar insan olmuş. Sedef Bacı da konuşmaya başlayıp olan biteni anlatmış. Padişah, kızı idam etmekten vaz geçip oğluyla evlendirmiş.

5. ETKİNLİK

Sedef Bacı metninin ana fikri: Her şey göründüğü gibi değildir; ön yargılı olmak insana pişman olacağı işler yaptırabilir.

6. ETKİNLİK

1- Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Sedef Bacı ve üç kardeşinin başından geçen olaylar.

2- Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap: Padişah, Sedef Bacı, Kuş Kardeşler, Üvey Anne, Kara Vezir, Padişah Oğlu, Cellat.

3- Metindeki olay hangi zamanda geçmektedir?
Cevap: Bilinmeyen geçmiş bir zamanda

4-  Metindeki olay nerede geçmektedir? 
Cevap: Sarayda ve gölün ortasında bir adada.

7. ETKİNLİK

  • Büyü ile insanların kuş olması
  • Gömlek ile kuşların insan olması

8. ETKİNLİK

• Masalların başında, ortasında, sonunda “Bir varmış, bir yokmuş/az gittim, uz gittim /gökten üç elma düşmüş.” gibi tekerlemeler vardır.
• Masal kahramanları padişah, kral, prens, kraliçe gibi kişilerdir.
• Masallarda her zaman iyiler kazanır; kötüler kaybeder.
• Masallar halkın ortak ürünüdür. Yazanı belli değildir, anonimdir.
• Masallardaki zaman geçmiş zamandır.

9. ETKİNLİK

Halk kültürüne ait deyim ve söyleyişler:

– Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
– İte taş atan da bir, ekmek atan da.
– Kaşıkla verip sapıyla göz çıkarmak.
– Sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış..
– Tavanın dibini sıyıranın düğününde kar yağar.

10. ETKİNLİK

Konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

11. ETKİNLİK

Örnektir

CİMRİ

Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş.

Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış.

Rastlantı bu ya. Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış.

“Bu adam cimrinin biri” diye düşünmüş.

Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya.

Uzun zamandır cimriyi gözleyen adam dayanamamış.

“Ne var? Ne oldu da böyle ağlıyorsun?” diye sormuş.

Cimri cevap vermiş:

– Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış!

Olan biteni bilen adam:

– Altının ha varmış ha yokmuş. Harcayıp yemedikten sonra bir taş al, altın yerine onu göm. Senin için hiç fark etmez, demiş.

12. ETKİNLİK

Virgül işareti bu cümlelerde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak işleviyle kullanılmıştır.

13. ETKİNLİK

Yan Cümleler:

Okuldan dönerken yavru bir kedi buldum.
Gülü seven dikenine katlanır.
Sen böyle konuşunca tekrar umuda kapılıyorum.
Ayşe’yle konuşmak onu rahatlatmıştı.

14. ETKİNLİK

• Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Babam hep, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” der.

• Yarın erken kalkmalıyım.
Yerinden kalkıp “Yarın erken kalkmalıyım.” dedi ve gitti.

• Buraya daha önce niye gelmedik?
Sevinçle annesine dönüp “Buraya daha önce niye gelmedik?” diye sordu.

• Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. 
Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” sözü meşhurdur.

15. ETKİNLİK

s-b-baglac

16. ETKİNLİK

Yargıların art arda sıralandığı ve ortak ögeyle bağlandığı cümleler:

[X] Koşuyorum faka ona yetişemiyorum.
[X] Koşuyorum, koşuyorum, bir türlü yetişemiyorum.

8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın