Onuncu Yıl Nutku

8. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 41, 42, 43, 44, 45, “Onuncu Yıl Nutku”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

1 fert 18 araç
2 muvaffakiyet 8 uygar
3 kafi 9 çağdaş
4 azimkarane 15 nitelik
5 mecburiyet 19 önlem
6 azim 33 mutluluk
7 mamur birey
8 medeni yeterli
9 muasır 2 başarı
10 mefhum 23 insanlık
11 nispet 7 bayındır
12 terakki 10 kavram
13 müspet 34 bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama
14 tebarüz 22 sağlamak, elde etmek
15 vasıf 24 mutlu
16 fıtri 11 oran
17 mütemadiyen 4 kararlı
18 vasıta 5 zorunluluk
19 tedbir 13 olumlu
20 inkişaf 27 yetenek
21 ülkü 29 gelecek
22 temin 30 güven
23 beşeriyet 6 bir işteki engelleri yenme kararlılığı
24 bahtiyar 12 ilerleme, yükselme, gelişme
25 vaat etmek 14 belirleme, görünme
26 katiyetle 16 doğuştan
27 kabiliyet 17 ara vermemek, sürekli olarak
28 isabetsizlik 20 gelişme, gelişim
29 ati 21 amaç edinilen, ulaşmak istenilen şey
30 itimat 26 kesinlikle
31 alem 28 isabetsiz olma durumu
32 medeniyet 25 bir işi yerine getireceğine söz vermek
33 saadet 31 dünya, cihan
34 refah 32 uygarlık

2. ETKİNLİK

Nutuk, yurdumuzun parçalanarak işgal edildiği günlerden başlayarak, İstiklal Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve inkılapların yapılışı gibi olayları konu alır.
Nutuk, Atatürk tarafından 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 36,5 saatte altı günde okunan tarihî bir belgedir.

3. ETKİNLİK

TOPLUMSAL ALANDA:
– Kıyafette değişiklik
– Soyadı Kanunu
– Kadın hakları
EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA:
– Harf inkılabı
– Öğretimin birleştirilmesi
EKONOMİ ALANINDA:
– Sanayi
– Tarım
– Bayındırlık
HUKUK ALANINDA:
– Türk Medeni Kanunu
SİYASİ ALANDA:
– Saltanatın kaldırılması
– Cumhuriyetin İlanı
– Hilafetin kaldırılması

4. ETKİNLİK

1 Gerçeği konuşmaktan korkmayınız. Barışseverliği 7
2  Büyük davamız, en medeni ve refah düzeyi
yüksek bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir.
İdealistliği 2
3  Ya istiklal ya ölüm! Birleştirici ve bütünleştirici
gücü 4
4  Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve
millet ayrı ayrı şeyler değiliz.
Kararlılığı ve mücadeleciliği 3
5  Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu
olan sensin.
Açık sözlülüğü 1
6  Her şeyden evvel millet ve daima millet. Vatanseverliği 5
Yurtta sulh, cihanda sulh!

Açıkta Kalan:  Her şeyden evvel millet ve daima millet.
Yapılan her şey millet içindir. Hayatta yapılmış, yapılan ve yapılacak olan her şey için önce milletin çıkarı, huzuru, refahı ve mutluluğu göz önüne alınmalıdır.

5. ETKİNLİK

Örnektir

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEM
Atatürk’ün Türk gençlerine verdiği önem büyüktür. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, büyük çabalarla ve emeklerle, askerlerimizin kanlarıyla kurulan cumhuriyetimizin koruyucusu olarak gençlerimizi bilmiştir. Atatürk Türk gençlerine cumhuriyeti armağan etmiştir ve aynı zamanda onlara cumhuriyeti ve bu vatanı emanet etmiştir.

Gençler gerek bilgileriyle gerek ise dinçlikleri ile büyük işlere imza atabilme kabiliyetine sahiptir. Ülkelerin kalkınması ve daha ileriye gitmesinde gençlerin önemi büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk’de bu gerçeğin farkındaydı. İşte bu yüzden Atamız ülkemizi ve cumhuriyeti Türk gençlerine emanet etmiştir. Türk gençleri yapacakları işler ile hem cumhuriyete ve değerlerimize sahip çıkacak hem de ülkemizin büyümesi, kalkınması ve çağdaşlaşması için yeni ve sağlam adımlar atacaktır. Bizler de Türk gençliği olarak Atamız’ın bizlere olan güvenimi ve verdiği önemi boşa çıkarmamak için çabalamalıyız.

Alıntıdır. Kaynak

6. ETKİNLİK

A.

–  Müdür işe gelenleri kontrol etmek için koridorları sessizce dolaştı.
–  Ben bütün gün öğretmenin verdiği ödevi bulmak için o kütüphane senin bu kütüphane benim dolaştım.
–  Diyarbakır’dan Şeb-i Arus törenlerine gelen kafileler önce Konya’yı dolaştılar.

B.

Cümleler tamamlanırken, cümlenin öznesindeki kişiye dikkat edilmiştir. İşi yapan kişiye göre, fiile gelen kişi ekleri belirlenmiştir. Yani özne-yüklem ilişkisine dikkat edilmiştir.

7. ETKİNLİK

–  Herkes okulun önündeki bahçede müdürü dinlemek için toplandılar.
>>  Herkes okulun önündeki bahçede müdürü dinlemek için toplandı.
–  O, başkanı olur olmaz şeylere çağırıyor, çokça rahatsız ediliyordu.
>>  O, başkanı olur olmaz şeylere çağırıyor, onu çokça rahatsız ediyordu.
–  Ben hepimizin birlikte yemeğe oturmasına imkân olmadığını anladık.
>>  Ben hepimizin birlikte yemeğe oturmasına imkân olmadığını anladım.
–  Kara kedi bahçenin önünde duran yalaktan su içmek için gayret sarf etmişlerdi.
>>  Kara kedi bahçenin önünde duran yalaktan su içmek için gayret sarf etmişti.