Onuncu Yıl Nutku

8. sınıf Türkçe Dikey Yayınları çalışma kitabı, sayfa 40, 41, 42, 43, 44, “ Onuncu Yıl Nutku ”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Onuncu Yıl Nutku

Onuncu Yıl Nutku

1. ETKİNLİK

Onuncu Yıl Nutku Metninin Özeti

Atatürk sözlerine, Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılına kavuşmasındaki mutluluğunu dile getirerek başlıyor.

Konuşmasının devamında, cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana çok işlere yapıldığına fakat bu işleri yeterli görmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. İleri medeniyetlerin seviyelerinin üstüne çıkmak için daha çok çalışmamızı ve bunu gerçekleştirmemizde bize güvendiğini dile getiriyor. Türk milletinin yüce özelliklere sahip olduğunu, gelecek yolundaki ışığımızın ilim olduğunun altını çiziyor. Bu yolda ilerlerken Türk milletinin güzel sanatlara olan ilgisini ve milli beraberliği de önemsememiz gerektiğini söylüyor.

Atatürk konuşmasını Türk milleti için güzel dilekleriyle bitiriyor.

2. ETKİNLİK

a. “Bir topluluk önünde bilgi vermek, bir sorunu tartışmak için yapılan coşkulu,etkili ve inandırıcı konuşmalara nutuk, söylev, hitabe denir.

b.

o-y-n-eslestirme

3. ETKİNLİK

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Nutuk Türü

Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

5. ETKİNLİK

1. Onuncu Yıl Nutku Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde yer almaktadır.

2. …………………….., …………………….., …………………….. adlı eserler Atatürk’ün lise yıllarında yazdığı eserlerdir. (Böyle bir bilgiye ulaşılamamıştır)

3. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Geometri adlı eserler Atatürk’ün ders kitabı olarak okutulan eserleridir.

4. Bölüğün Muharebe Eğitim, Takımın Muharebe Eğitimi adlı eserler Atatürk’ün askeri alanda yazdığı eserlerdir.

5. Nutuk Kurtuluş Savaşı’nı ve cumhuriyetin kuruluşunu anlatan eseridir.

6. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çünkü Atatürk’ün yaptığı tüm mücadeleler Türk milletinin tam bağımsızlığını kazanabilmesi içindir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bu amacına ulaşmıştır.

b. 

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar:

 • Kıyafette değişiklik
 • Soyadı kanunu
 • Ölçü ve Takvimde Yapılan Değişiklik

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar:

 • Harf İnkılabı
 • Öğretimin Birleştirilmesi

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar:

 • Tarım
 • Sanayi
 • Bayındırlık

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar:

 • Kadın Hakları
 • Türk Medeni Kanunu

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar:

 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Hilafetin kaldırılması

7. ETKİNLİK

Bu etkinliği konuşmanıza göre kendiniz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Bu etkinlikte kendi düşüncelerinizi yazmanız istenmektedir.

9. ETKİNLİK

“Kar(,) lapa lapa yağıyor(;) etrafı sessiz bir beyazlık kaplıyordu. Pencereden bakıyor(,) düşen her kar tanesiyle hayallere dalıyordum. Unutamıyor(;) özlüyordum çocukluğumun karla kaplı sokağını…”

10. ETKİNLİK

• Bu şehirden gidince onu bir daha gören olmadı. Zarf-Fiil, Sıfat-Fiil
• Onunla gezmeye gidecek misiniz? İsim-Fiil
• Şairin özgün söyleyişi beni etkiledi. İsim-Fiil
• Evin yola bakan yönü güneş alıyordu. Sıfat-Fiil
• Onunla karşılaşmak bizi heyecanlandırmıştı. İsim-Fiil

11. ETKİNLİK

• Sana gelemeyeceğimi söyledim. Sen beni ciddiye almadın.
Sana gelemeyeceğimi söylediğimde sen beni ciddiye almadın.

• Gece gündüz çalıştım. Yüksek not aldım.
Gece gündüz çalışıp yüksek not aldım.

• Kardeşim müziği yüksek sesle dinledi. Babam uyardı.
Kardeşim müziği yüksek sesle dinleyince babam uyardı.

• Evlerinin önünden geçtim. Onunla karşılaştım.
Evlerinin önünden geçerken onunla karşılaştım.

12. ETKİNLİK

İçinde Fiilimsi Bulunan Atasözleri

 • El için kuyu kazan, evvelâ kendi düşer.
 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • Giden kağnının gölgesinde oturulmaz.