Odalardan Biri

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 114, 115, 116, “Odalardan Biri” dinleme  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.

 

odalardan-biri-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

fener: Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı.

istasyon: Tren, metro durağı.

üşenmek: Kendinde bir gevşeklik duyarak bir işi yapmaya isteği olmamak, erinmek.

usanç: Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal.

künye: Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt.

yıvışıklık: Islak, kaygan, yapışkan olma durumu.

nasır:  En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri.

katip: Yazman.

komodin: Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot.

2. ETKİNLİK

Aynı Kavram Alanına Giren Kelimeler:

sandal : İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz teknesi.
fener : Gemilere yol gösteren ışık kulesi.
otel : Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.
kâtip : Yazman.

3. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

odalardan-biri-cevap-virgul

5. ETKİNLİK

Uygun Olan Duygular (Sırasıyla)

 • 7
 • 10
 • 11
 • 3
 • 9
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3
 • 9