Milli Kültür

7. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 “Milli Kültür”  dinleme metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.

 

milli-kultur-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

1. Fotoğraf: Ebru

2. Fotoğraf: Türk Ev Mimarisi

3. Fotoğraf: Bakırcılık

4. Fotoğraf: Güreş

5. Fotoğraf: Türk Sofrası

6. Fotoğraf: Folklor

2. ETKİNLİK

Paragraftan çıkarılabilecek Yardımcı Fikirler:

  • Kültürümüz okullarda gelecek nesillere aktarılmaktadır.
  • Çevremizdekileri görmek, gördüklerimizden ders çıkarmak kültür sayesinde gerçekleşir.

3. ETKİNLİK

  • Metnin Konusu: Milli kültür ve Atatürk’ün Türk kültürüne verdiği önem.
  • Metinde anlatılanlar milli kültürile ilgili olduğu için başlık da buna uygun olarak kullanılmıştır.
  • Bu soruya kendiniz cevap verebilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

En sondaki paragraf Atatürk’ün sözüyle doğrudan ilişkili değildir.

6. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün milli kültüre verdiği önemi gösteren cümleler:

  • Büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk ulusunun gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum.
  • Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum.

7. ETKİNLİK

b. Yay ayracın kullanım amaçları:

• Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.
• Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç işareti içine alınır.
• Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

8. ETKİNLİK

milli-kultur-cevap-yay-ayrac

9. ETKİNLİK

Ekler cümlelerden çıkarıldığında cümlelerin anlamında değişikli oluyor.

Birinci cümle, eksi haldeyken yağmur yağdığı başkasından duyulmuştur. Ek geldiğinde ise bir tahminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

İkinci cümlede güneş gözlüğünün kişiyi faklı gösterdiğini başkasında duyma anlamı vardır. Ek çıkarıldığında ise kesinlik söz konusudur.

Üçüncü cümlede pikniğe gitme planının olduğu fakat gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Ek çıkarıldığında ise gelecek zamanla ilgili kesin bir yargı bildirmektedir.

Dördüncü cümlede kişiyi görmeye gittiğini fakat artık bu işi yapmadığı anlaşılıyor. Ek çıkarıldığında ise geniş zamanı işaret etmektedir.

Beşinci cümlede geçmiş zamanda yapılması gereken bir eylemden bahsedilmektedir. Ek çıkarıldığında ise zamansız bir gereklilik öne çıkmaktadır.

10. ETKİNLİK

milli-kultur-cevap-tablo

11. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.