Milli Kültür Teması Ölçme Değerlendirme

6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 145-146-147, Milli Kültür Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

Milli Kültür Teması Ölçme Değerlendirme

Milli Kültür Teması Ölçme Değerlendirme

A.

1. SORU

Lokman Hekim, şifacılık özellikleriyle adını duyurmuştur.

2. SORU

Lokman Hekim’in kara kaplı kitabında, her işe çare, her derde deva yazılıymış.

3. SORU

Abartma Sanatı:  Dünyada ne bilgi varsa bilir, bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlarmış.

Kişileştirme Sanatı: Şöyle dağlara, kırlara çıksa her bir ot, her bir çiçek, her bir ağaç dile gelir; hangi hastalığa iyi geleceğini, hangi derde deva olacağını söylermiş Lokman’a…

4. SORU

Metin “Efsane” türü yazıdan alınmıştır.

5. SORU

 

B.

Y 1. Kukla geleneksel seyirlik oyunlarımızdan biri değildir.
D 2. Bakır işlemeciliği, kilim, halı dokumacılığı geleneksel zanaatlarımızdandır.
Y 3. Özel adlara getirilen durum ve iyelik ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.
D 4. Zamirler, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir.
D 5. “Tüm gönüller Yunus sevgisiyle dolunca.” dizesinde hem isim hem de sıfat tamlaması vardır.

C.

1. SORU

C. Esra’lar bugün bize gelecek. (Doğrusu: Esralar | Özel isimlere gelen çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.)

2. SORU

A. Ayrılma hal eki

3. SORU

B. Belirtili isim tamlaması

4. SORU

A. Bu olay tarihin karanlıklarına gömüldü.

5. SORU

B. Bu ani karar, neredeyse ev sahibinin yüreğine inecekti.

6. SORU

A. Tören komutanı, kabararak bir öneride bulundu.

7. SORU

C. Her sabah okula gidiyorum.

8. SORU

D. Düğünde küçük çocuklara meyve suyu dağıtıldı.

9. SORU

B. Mecliste yeni bir komisyon kuruldu.

10. SORU

C. Zavallı, karganın oyununa geldi.

6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın