Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Cevap Anahtarı

8. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 82, 83, 84, “Milli Kültür Teması”  tema sonu değerlendirme sorularının cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

milli-kultur-tema-sonu-degerlendirme-cevap-anahtari

 

A.

1- Metnin Ana Fikri: Anadolu’yu tamamıyle tanımak için türküleri anlamak yeterlidir.

2- Yazar “Türküler Anadolu’nun yanık yüreği, atan damarıdır.” sözüyle türkülerin, Anadolu insanın duygularını en iyi yansıtan değerler olduğunu anlatmak istemiştir.

3- Türkülerde, umutsuz aşklar, gurbet acıları, özlemler, duygular, yiğitlikler, kıskançlıklar gibi konular yer almaktadır.

4- Metinde yararlanılan söz sanatları: Benzetme, kişileştirme.

5- Türküler, Anadolu insanının sosyal yaşantısını yansıttığı için sosyal roman olarak nitelendirilmiştir.

6- Metne Uygun Başlık: Anadolu’nun Sesi

B.

Yardımcı Öğeler Kullanılan Cümleler: 2. cümle, 3. cümle, 5. cümle

C.

  1. Cümle: etken/geçişli
  2. Cümle: etken/geçişsiz
  3. Cümle: etken/geçişli
  4. Cümle: edilgen/geçişsiz
  5. Cümle: edilgen/geçişsiz

Ç.

1- Doğru Cevap: D

2- Doğru Cevap: B

3- Doğru Cevap: A

4- Doğru Cevap: C

5- Doğru Cevap: A

6- Doğru Cevap: D

7- Doğru Cevap: B