Milli Kültür Tema Değerlendirme Cevap Anahtarı

7. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 126, 127, 128, “Milli Kültür”  teması tema sonu değerlendirme cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

A.

SORU 1

Metnin Ana Fikri: Anadolu’da kilimin, duyguları ifade etmede önemli bir yeri vardır.

SORU 2

Metinde Kullanılan Düşünceyi Geliştirme Yolları:

 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Örnekleme

SORU 3

Metinde açıklayıcı ve öyküleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır.

SORU 4

Metinde yararlanılan söz sanatları: Benzetme, kişileştirme.

SORU 5

Metne Uygun Başlıklar: Kilimin Dili, Anadolu’da Kilim…

SORU 6

Anlam Kaymasına Uğrayan Fiiller:

 • gideriz
 • dönüyor

Anlam Kaymasına Uğramayan Fiiller:

 • gideriz
 • gideceğim
 • oynarım
 • dramatize ettik
 • gezmişler

SORU 7

 1. Cümle:iyoruz
 2. Cümle:acak
 3. Cümle:iyoruz
 4. Cümle:un

B.

SORU 1

Doğru Cevap: C) Hakkari’de tarım hiç yapılmamaktadır.

SORU 2

Doğru Cevap: B) betimleyici-açıklayıcı

SORU 3

Doğru Cevap: D) Tarihi surlardan aşağı baktık.

SORU 4

Doğru Cevap: D) Bu konuyu http://www.tubitak.gov.tr’den araştırdım.

SORU 5

Doğru Cevap: B) I,III ve V

SORU 6

Doğru Cevap: A) Verdiğin dergiyi, gelecek ay okurum.

SORU 7

Doğru Cevap: B) Bugün öğleden sonra yarın da akşam yağmur yağacakmış.