Kelebek ile Kar Tanesi

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, “Kelebek ile Kar Tanesi”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Birinci karikatürde saat gece 12 olmasına rağmen öten bir horoz var. Horozlar o saatte ötmez.

İkinci karikatürde karıncalar toplanmış.Bir karınca diğerlerine yazın değil de kışın çalışıp yazın dinlenmeyi teklif ediyor. Karıncalar yazın çalışıp kışın dinlenirler.

Üçüncü karikatürde mağarasında dinlenen ayı kendi kendine konuşuyor. Değişiklik yapıp kışın değil de yazın uyumayı düşünüyor. Ayılar kış uykusuna yatarlar.

2. ETKİNLİK

Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.

3. ETKİNLİK

A.

Metinde, kar ve kelebek insan gibi konuşturulmuştur. Cansız varlıkların insan gibi konuşturulması, okuyucunun ilgisini çekip, etkileyerek, metnin ana fikrini daha iyi anlamasını sağlar. Metin daha akıcı ve anlaşılır olur.

B.

Kar tanesine, insana özgü gülme özelliği verilmiştir. İnsana özgü özellikleri cansız varlıklara yüklenmesi, anlatıma hareketlilik ve güç katar. Anlatım daha etkileyici olur. Yazıda verilmek istenen mesaj daha net anlaşılır.

C.

Kelebek meleğe benzetilmiştir. Metinde anlatın canlının özelliklerini daha iyi yansıtmak, okuyucuyu etkilemek için bu şekilde bir benzetmeye başvurulmuş olabilir.

4. ETKİNLİK

1- Okuduğunuz metin bir olay yazısı mıdır, düşünce yazısı mıdır?

Cevap: Olay yazısıdır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olay anlatılmıştır.

2- Bu metin niçin yazılmış olabilir?

Cevap: Her işin vaktinde yapılmasının önemini anlatmak için yazılmıştır.

3- Metinde, insan olmadıkları halde insana ait özellikler taşıyan hangi varlıklara yer verilmiştir?

Cevap: Kelebek ve kar tanesi

4- Metnin kahramanı olan varlıklara insana ait hangi özellikler yüklenmiştir?

Cevap: Konuşabilme, mutluluk,sevmek, gülmek.

5- Yazar niçin kahramanları insanlardan değil de insan dışı varlıklardan seçmiş olabilir?

Cevap: Yazar, okuyucunun dikkatini çekerek, anlatmak istediğini daha etkileyici bir şekilde anlatmak için insan dışı varlıklar seçmiştir.

6- Metinde anlatılan olayların gerçek hayatta aynen yaşanması mümkün müdür? Niçin?

Cevap: Mümkün değildir. Kelebekler gelişimlerini tamamlamadan kozalarında çıkamazlar. Çıksalar bile hemen ölürler. Ayrıca kelebekler ve kar taneleri konuşamazlar.

7- Metnin son dört dizesinin yazılış amacı nedir?

Cevap: Yazar, okuyucuya vermek istediği mesajı açık açık yazmak istemiştir.

5. ETKİNLİK

A.

  • Sizce “zamanlama” ne demektir?

Cevap: Zamanlama, yapılması gereken bir işin şartlara göre zamanının ayarlanmasıdır.

  • Sizce zamanlama hayatın hangi alanlarında daha önemlidir?

Cevap: Eğitim ve çalışma alanlarında daha önemlidir.

  • Zamanlamaya dikkat edilmesi, kişilerin yaşamını nasıl etkiler?

Cevap: Her iş zamanında yapılırsa, o iş yapılması gerektiği gibi düzgün bir şekilde sonuçlanır. İşler yolunda olduğu için insanlar daha başarılı ve mutlu olurlar.

  • Bugüne kadar zamanlamaya dikkat ettiğinizden dolayı elde ettiğiniz başarı ya da kazanç oldu mu? Açıklayınız.

Cevap: (Örnektir) Matematik dersine sınavdan hemen önce değil de, dersin olduğu akşamlarda öğrendiklerimi tekrar ettiğim için sınavda 100 puan almıştım.

B.

6. ETKİNLİK

A. 

B.

tabak, araba, lamba, ayakkabı, kazak, kapı, çanta, defter, dolap, koltuk, mutluluk, üzülmek, oyuncak, güneş, yağmur, sokak, şehir, kazanç, başarı, uçmak, koşmak, barınak.

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK