İletişim Teması Tema Sonu Değerlendirme

7. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 34, 35, 36, “İletişim”  teması tema sonu değerlendirme cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

A.

1- Şair hangi sesleri duymaktadır? “gözlerim kapalı” ifadesini şair niçin kullanmıştır?
Cevap: Şair, rüzgarın, ağaç yapraklarının sesini ve sucuların çıngıraklarını duymaktadır. Şair, şehre bakmadığını sadece dinlediğini belli etmek için “gözlerim kapalı” ifadesini kullanmıştır.

2- Şiirde, iletişim davranışlarından hangisi konu edinmiştir?
Cevap: Etkin dinleme

3- Şiirde bahsedilen iletişim davranışı hakkında bir paragraf yazınız.
Cevap: Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de iyi bir dinleyici olmaktır. Her gün fikirlerimizi ve duygularımızı paylaştığımız kişilerle yanlış anlaşılmaları önlemek için kişiler birbirini iyi dinlemeli, ne anlattığına dikkat etmelidir. İnsan karşısındaki kişinin ne anlattığına dikkat etmeden, sık sık sözünü keserek iletişim kurmaya çalışırsa iletişimde başarılı olamaz. Sağlıklı bir iletişim için öncelikle etkin bir şekilde dinlemeye dikkat etmek gerekir.

B.

[X] Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
[X] Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
[   ] Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
[X] İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
[   ] Azı karar, çoğu zarar.

C.

[D] Resim, müzik, mimari, edebiyat uluslararası etkilere sahip sanat dallarıdır.
[Y] İnsanlara bilgileri aktarmada konuşmamızın içeriği, konuştuklarımızı altarma biçimimizden daha önemlidir.
[D] İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
[Y] Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
[D] Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
[D] Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.

D.

1. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
B. Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
C. Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
D. Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.

2. Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Beden dili     B. İlk izlenimler     C. Sözsüz mesaj     D. Kişilik tahmini

3. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?
A. Nasıl konuştuğumuz
B. Yüz ifademiz
C. Nasıl göründüğümüz
D. Ne söylediğimiz

4. İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde iletişim gerçekleşir.
Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?
A. Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
B. Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
C. Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi.
D. Bir konferansa dinleyici olarak katılmak.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
A. Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
B. Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
C. Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
D. Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.

6. Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?
A. 4     B. 5     C. 6     D.7

7. Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?
A. Görülen geçmiş zaman
B. Gelecek zaman
C. Şimdiki zaman
D. Geniş zaman

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A. Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
B. Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
C. Sergi, saat 17.00’de açılacakmış.
D. Karma karışık bir odada ders çalışamam.