Ezgiyle Dönen Dünya

7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 133, 134, 135, 136, 137, 138, “Ezgiyle Dönen Dünya”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

ezgiyle-donen-dunya-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

Metnin başlığı ve görsellerine göre metnin içeriği müzik ile ilgili olabilir. Metinde müziğin evrenselliği, insan hayatındaki yeri gibi konular işlenmiş olabilir.

2. ETKİNLİK

Sebep:  Duyum eşiğimizi çok aştıkları için.
Sonuç:  Bedenimizin içindeki sesleri, diyelim damarlarımızda dolaşan kanın uğultusunu, bir saksofondan çıkan, ince bir iplik gibi uzayarak güneşe değen sonul do sesini duymayız.

Sebep:  Tam bir sessizlik, tam bir devinimsizlik anlamına gelir.
Sonuç:  İster ölü doğa söz konusu olsun, ister canlılar, tam bir suskunluk düşünülemez.

3. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Metnin Ana Fikri: Sesler, dünyadaki hayatın bir göstergesidir.

Yardımcı Fikirler:
– Sessizlik, devinim olmadığını gösterir ki bu da canlı cansız tüm ardlıklar için olanaksızdır.
– Dinlemek ile duymak farklı şeylerdir.

5. ETKİNLİK

Metne Farklı Başlıklar:

 • Ses ve Devinim İlişkisi
 • Sessizlik ve Yaşam
 • Evrenin Sesi

6. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Pazar günü pikniğe gidecektik.

 • gid- : Fiil Kökü
 • -ecek: Gelecek Zaman Eki
 • -ti: Ek Fiil
 • -k: 1. Çoğul Kişi Eki

Ek Fiilin İşlevi: Fiile “gerçekleşmemeiş niyet” anlamı katıyor. Fiile geçmiş zaman anlamı yüklüyor.

Eskiden çok kar yağardı.

 • yağ- : Fiil Kökü
 • -ar: Geniş Zaman Eki
 • -dı: Ek Fiil

Ek Fiilin İşlevi: Fiile “artık var olmayan bir durum” anlamı katıyor. Fiile geçmiş zaman anlamı yüklüyor.

Dedemin zamanında köye kurtlar inermiş.

 • in- : Fiil Kökü
 • -er: Geniş Zaman Eki
 • -miş: Ek Fiil

Ek Fiilin İşlevi: Fiile ” artık var olmayan bir durum anlamı katıyor. Fiile geçmiş zaman anlamı katıyor.