Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu

8. sınıf Türkçe Dikey Yayınları çalışma kitabı, sayfa 64, 65, 66, 67, 68, “ Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu ”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu

1. ETKİNLİK

  • Niçin misafirler renklerine göre otağlarda ağırlanıyordu?
  • Çocuğu olmayan gerçekten lanetlenmiş midir?
  • Çocuğa isim vermek için neden Dede Korkut’u çağırıyorlar?

2. ETKİNLİK

Öğretmeninizin tahtaya yazdığı kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Dirse Han Oğlu Boğaç Han metninin konusu: Boğaç Han’ın başından geçen olağanüstü olaylar.

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizin tahtaya yazdığı cümlelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Olay: Dirse Han’ın oğlu Boğaç Han’ın başından geçen olağan üstü olaylar.

Şahıs / Varlık Kadrosu: Kam Gan oğlu Han Bayındır, Dirse Han, Dirse Han’ın hanımı, Dede Korkut, Kırk Yiğit, Hızır, Boğaç Han

Yer: Kazılık Dağı

Zaman: Bilinmeyen geçmiş zaman

6. ETKİNLİK

Destan: Milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî, toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir.

7. ETKİNLİK

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu metninin dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi

Metinde, dönemine göre sade ve süslü bir dil kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken zaman zaman deyişlere yer verilmiştir. Metinde ifadeler sık sık tekrar edildiğinden akıcı bir kullanıldığını söyleyemeyiz. Metinde benzetmelere ve doğa üstü olaylara yer verilmiştir.

Günümüz Türkçesine göre değerlendirdiğimizde ise anlaşılması güç bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz.

8. ETKİNLİK

Konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapınız.

9. ETKİNLİK

Örnektir

ESKİ TÜRKLERDE TOPLUM HAYATI

Türk toplumunun temeli Oguş denilen aileye dayanırdı. Ailelerin bir araya gelmesiyle urug (aileler birliği, sülale) oluşurdu. Urugların birleşmesiyle boy, Boyların birleşmesiyle budun (kavim, millet) oluşurdu.

Budunların bir araya gelmesi ile de Türklerin -il- dedikleri devlet meydana gelirdi. Türklerde aile, kalabalık olmayıp küçük aileler şeklinde ortaya çıkmıştır. Evlenen çocuk kendine ev kurardı. Soyu sürdürmek en küçük çocuğa kalırdı. Göçebe yaşantı Türk toplumunda büyük ailelerin oluşmasını engellemiştir.

Doğan çocuğa hemen isim verilmezdi. Çocuğun isim alabilmesi için bir yiğitlik göstermesi gerekirdi. İsim koyma işini boyun en bilge kişisi yapardı.

Halkın sınıflara ayrılmadığı Türklerde soyluluk ve kölelik gibi kavramlar ortaya çıkmamıştır. Din adamları da ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmamışlardır.
Türk toplumunun mücadeleci ve pratik zekalı olma sebebi; Yarı göçebe ya da konar göçer dediğimiz hayat tarzından kaynaklanmaktadır. Bu hayat tarzında meselelere ani ve pratik çözüm bulmak ve hayatta kalmak için mücadele etmek gerekirdi.

Geçim kaynağı genellikle hayvancılıktır. At ve koyun önemli yere sahiptir. Türk’ün yaşantısında at önemli bir yere sahiptir; Atı ilk evcilleştiren Türkler onu binek ve savaş aracı olarak kullandılar. Atın sütünden ve gerekirse etinden de yararlandılar. Günün büyük kısmını at üzerinde geçirirlerdi.
Yazın yaylakta, kışın da kışlakta yaşayan Türkler de av da önemli bir faaliyetti; Av hem bir geçim kaynağıydı, hem de her an savaşa hazırlanmak demekti.

10. ETKİNLİK

a.

  • Hızır gibi yetişmek
  • Kırkı çıkmak
  • Anne sütü gibi helal olmak

b.

Cümleler:

  • Ahmet hızır gibi yetişmeseydi kaza geçirecektim.
  • Babasının kırkı çıkmadan evden dışarı çıkmayacakmış.
  • Bu paralar annenin sütü gibi helaldir.

11. ETKİNLİK

d-h-o-b-h-b-eylemler

12. ETKİNLİK

oku-:
Ahmet seneye üniversitede okuyacak.

otur-:
Karşıdaki apartmanda oturuyorum.

sev-:
Ben onu çok sevdim.

gez-:
Bütün gün parkta gezmişsin.

13. ETKİNLİK

sevmek, şeftali, meyve, en:
Şeftali en sevdiğim meyvedir.

yağmurlu, bayram, sabah, çok:
Bayram sabahı çok yağmurluydu.

dost, kitap, iyi, bir:
Kitap çok iyi bir dosttur.

8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın