Değerlerimiz Tema Sonu Değerlendirme Cevap Anahtarı

4. sınıf Türkçe Engin yayınları çalışma kitabı, sayfa 114, 115, “Değerlerimiz” tema sonu değerlendirme cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

SORU 1

Örnektir

Bu temada en çok “Tarihimize Yön Verenler” adlı metinden yararlandım çünkü tarihimizdeki öenmli liderlerimizin yaptığı büyük işleri öğrendim.

SORU 2

Osmanlı İmparatorluğu’nda yöneticiler bilim, adalet, doğruluk ve hoşgörüye önem verdikleri için uzun ömürlü olmuştur.

SORU 3

Büyük Liderlerin Ortak Özellikleri:

 • İyi bir lider, karşısındaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinlemeli ve onun sözlerinedeğer verdiğini belli etmelidir.
 • Cesur olmalıdır. Hedeflerine ulaşmak için her türlü riski göze alabilmelidir.
 • Fedakâr olmalıdır. Lideri olduğu toplumun iyiliği için gerekirse kendi arzularından vazgeçebilmelidir.
 • Her konuda örnek bir insan olmalıdır.
 • İnançlı, kararlı ve tutarlı olmalıdır.
 • Güvenilir olmalıdır.
 • Hitabeti kuvvetli olmalıdır.
 • İnsanları motive etmeyi iyi bilmelidir.
 • İletişimi kuvvetli olmalıdır.
 • Hemen her konuda bilgi ve kültür sahibi olması gerekir.
 • Nezaket ve ahlaki kuralları benimsemelidir.

SORU 4

 • yağmurlu
 • bulutlu
 • buzlu
 • adaletli
 • hoşgörülü
 • değerli

 

 • yağmursuz
 • bulutsuz
 • buzsuz
 • adaletsiz
 • hoşgörüsüz
 • değersiz

Cümleler:

 • Yağmurlu günlerde şemsiyeni yanına almalısın.
 • Şimdi buzlu bir ayran iyi giderdi.
 • Bizden küçüklere karşı hoşgörülü davranmalıyız.
 • Değersiz bir metal parçası için neredeyse sakat kalıyordu.

SORU 5

Yanlış Olan Cümle:

Osmanlı Devleti’ni Fatih Sultan Mehmet kurmuştur. (Doğrusu Osman Gazi kurmuştur.)

SORU 6

TÜRKÇE KONUŞMANIN ÖNEMİ

Dil, bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biridir. Her milletin kendine özgü bir dili vardır. O millete ait insanlar, aynı dili konuşarak birbirleriyle anlaşırlar.

Kullanılan dil, insanları bir arada tutar. Herkesin başka bir dil konuştuğu bir toplumda kimse birbirini anlamayacağı için birlik ve beraberikten bahsedilemez. Atatürk bu konuda “Türk milletindenim diyen insanlar, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” demiştir. Atatürk bu sözüyle Türk milletine ait olmanın ilk şartının Türkçe konuşmak olduğunu belirtmiştir. Bu Türk milletinin birliği ve beraberliği için önemlidir.

Yabancı dil bilmek, konuşabilmek elbette ki çok önemlidir. Fakat Türk toplumunda yaşıyorsak, dilimizi en güzel şekilde konuşmalı ve onu korumalıyız.