Ceylana Yardım Edenler

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 23, 24, 25, “Ceylana Yardım Edenler”  metni etkinlik cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

– İmdadına yetişmek, zor durumda olan birinin yardımına koşmak, o kişiye yardımcı olmak anlamında kullanılan bir deyimdir.
–  Dilimize Arapçadan girmiş olan vefa kelimesi sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı anlamında kullanılmaktadır.
–  İnsanın alın yazısını değiştirmek için büyük savaşım vermesi anlamında kadere karşı koymak deyimi kullanılır.
–  Kara gün kelime grubu üzüntülü, sıkıntılı zaman anlamında kullanılır.
– Çıkar gözetmek, çıkarına bakmak, menfaat kollamak anlamında kullanılan bir deyimdir.

2. ETKİNLİK

1. Metinde ele alınan olay nedir?
Cevap: Fare, karga, kaplumbağa ve ceylandan oluşan 4 hayvan dostun, zor durumda avcıya karşı birbirlerine yardım etmeleri.
2. Metinde yer alan şahıs veya varlıklar ve bunların özellikleri nelerdir?
Cevap:
Ceylan: Yaşamak için sürekli avcılardan kaçmak zorunda olan ürkek bir hayvan.
Kaplumbağa: Dost canlısı, fedakar. Yavaş olmasına rağmen dostlarını korumak için hiçbir şeyden çekinmeyen bir hayvan.
Fare: Hızlı hareket edebilen, zeki, dost canlısı bir hayvan.
Karga: Uçabildiği için her yere yetişebilen, dost canlısı bir hayvan.
Avcı: Ceylan avcısı, tuhaf olaylar karşısında korkup kaçan bir insan.
3. Metinde ele alınan olaylar nerede geçmektedir?
Cevap: Yeşilliği ve suyu bol olan bir arazi.
4. Metinde ele alınan olaylar ne zaman geçmektedir?
Cevap: Tam zamanı belli değildir. Geçmiş zamanda meydana gelmiştir.

3. ETKİNLİK

Metnin Ana Fikri:

Dostluk, dostlarının sevinç ve hüznüne ortak olmayı, her zaman onların yardımlarına koşmayı ve onlara karşı sözünde durmayı gerektirir.

4. ETKİNLİK

Yanlış Yazımı Doğru Yazımı
– Sınıfta 2.’inci sırada oturuyorum. Sınıfta 2. sırada oturuyorum.
– Yazın oniki kilo birden almışım. Yazın on iki kilo birden almışım.
– Buradan giderken sağda XXII. sokak var. Buradan giderken sağda 22. Sokak var.
– Okullar açılırken babası 3’er defter almış onlara. Okullar açılırken babası üçer defter almış onlara.
– Müzik dersind, en son, sekizlik, onaltılık ve otuzikilik notaları öğrenmiştik. Burada bir yanlışlık yok. Daha önceden nota değerleri ayrı yazılırken TDK kural değişikliğine gitmiştir. 
– Babamla amcam ara sıra altmış altı oynarlar. Babamla amcam ara sıra altmışaltı oynarlar.

5. ETKİNLİK

(Örnektir)
Taş Atana Gül

Bir zamanlar iki arkadaş çölde yolculuk yapıyorlardı. Yolun bir yerinde aralarında tartışma çıktı ve arkadaşlardan birisi diğerinin yüzüne tokat attı. Tokat yiyen arkadaşın canı yanmış. kalbi kırılmıştı; ama hiçbir şey demedi. sadece eğilip kuma şunları yazdı:

“Bugün en iyi arkadaşım yüzüme tokat attı.”

Yürümeye devam ettiler. Suları bitmek üzereydi. Neyse ki. sonunda bir vahaya ulaştılar. Doya doya su içtiler. mataralarını doldurdular. Sonra. suda yıkanmaya karar verdiler. Tokat yemiş olan arkadaş. suyun balçıklı kısmına takıldı. Git gide batıyordu. Ama arkadaşı hemen atılıp onu kurtardı. Suda boğulmanın eşiğinden kurtulan arkadaş. biraz ötedeki bir kayanın yanına gitti ve kayanın üzerine şu yazıyı kazıdı:

“Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı.”

Diğeri sordu:

– Senin canını yaktıktan sonra kumun üstüne yazmıştın. şimdi ise bir kayanın üstüne yazıyorsun. Neden?”

Arkadaşı ona şöyle cevap verdi:

“Birisi bizi incittiğinde, bunu kumun üstüne yazmalıyız. Ta ki affedicilik rüzgarları onu kolayca silebilsin. Fakat. birisi bize iyilik yaptığında onu kayanın üstüne nakşetmeliyiz ki. Ne öfke ne intikam rüzgarları onu oradan silemesin.

6. ETKİNLİK

1- Programın başlayışı herkesi heyecanlandırdı.
2- “Yazdıktan sonra okumak gerekir.” dedi canım babam.
3- Aşılmaz yolları aşıp beni görmeye gelince daha çok mu seveceğim seni?

7. ETKİNLİK

1- Ayakkabısını çıkarmayı unutmuş.
Ayakkabısını çıkarıp ayakkabılığa koymayı unutmuş.
2- Okullar açılınca görüşürüz.
Okullar açıldıktan sonra görüşürüz.
3- Kuşlar ilk rüzgarla uçup gitti.
Kuşlar ilk rüzgarla uçarak gitti.
4- Geçen günleri andıkça ağlarım.
Geçip giden günleri anarak ağlarım.

8. ETKİNLİK

1- Ali: “Akşama okula geleceğim.” dedi.
Cevap: Ali, akşama okula geleceğini söyledi.
2- Annem: “Kapı çalındı. Açmak için koştum.” dedi.
Cevap: Annem kapı çalınınca açmak için koştuğunu söyledi.
3- Öğretmen: “Yazı yazmaktan bilekleri yorulmuş. O ellerle hala yazmaya çalışıyordu.” demiş.
Cevap: Öğretmen, yazı yazmaktan yorulduğu halde o ellerle hala yazmaya çalıştığını söylemiş.