Çevreci Ayı

3. sınıf Türkçe Özgün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 105, 106, 107, “Çevreci Ayı” metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

cevreci-ayi-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

Resimlere göre metnin konusu çevre temizliği ile ilgili olabilir.

2. ETKİNLİK

Soru 1: Ayının yaşadığı ormanın çevresindeki düzlüğün adı neymiş?

Soru 2: Ayı, çocukların ve ailelerinin hangi hareketlerine üzülürmüş?

Soru 3: Ayı, düzlüğün temizliğini niçin yapamamış?

3. ETKİNLİK

Metnin Kahramanları: Ayı, ayının yavrusu, çocuklar ve aileleri.

Metinde Anlatılan Olay: İnsanların piknik yapmaya geldikleri yerleri temizlemeden gitmeleri, ayının onlar gittikten sonra düzlüğü temizlemesi. Ayının yavrusu olduktan sonra temizlikle ilgilenememesi fakat insanların çevre temizliğini kendilerinin yapması.

4. ETKİNLİK

Hayal Ürünü İfadesi Olan Cümleler:

  • Ayı, yavrusuna çöp toplatarak çevre temizliğini öğretecekmiş.
  • Ayı ona gülümseyerek başını iki yana sallamış.
  • İnsanların çöpleri yere atması ayıyı çok üzüyormuş.

5. ETKİNLİK

Olayın Geçtiği Yer: Ayı Düzlüğü

Metnin Konusu: Çevre temizliği

Metnin Ana Düşüncesi: Doğa kendi kendini temizleyemeyeceği için çevremizi her zaman temiz tutmalıyız.

Metinden Neler Anladık? Çevrenin temiz tutulmasının insanların elinde olduğunu, temiz bir çevrenin tüm canlılar için mutluluk getireceğini anladık.

Metnin başlığı metinde anlatılan olayları ifade etmektedir.

6. ETKİNLİK

Metinde Anlatılan Olayların Sıralanışı:

1- İnsanlar “Ayı Düzlüğü” denen yerde eğlenirler.

2- İnsanlar eğlendikten sonra çöplerini toplamadan giderler.

3- Ayı, insanlar gittikten sonra çöpleri toplar.

4- Ayı’nın yavrusu olur. Yavrusuyla ilgilendiği için çöpleri toplayamaz.

5- İnsanlar çöpler toplanmadığı için rahatsız olurlar. Fakat buraya iş yapmaya değil eğlenmeye geldiklerini düşünüp çöpleri toplamazlar.

6- Çocuklar çöpleri toplar. Bunları gören aileleri de çöpleri toplarlar.

7- Ayı, yavrusuna çöp toplamayı öğretmek için düzlüğü gelir fakat her yerin tertemiz olduğunu görünce mutlu olur.

7. ETKİNLİK

Bu etkinliği metinden öğrendiklerinize göre kendiniz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

a.

  • temiz – lik: temizlik
  • çöp – çü: çöpçü
  • düz – lük: düzlük

b.

Cümleler:

  • Anneme temizlikte yardım ediyorum.
  • Çöpçüler tüm parkı tertemiz yapmışlar.
  • Her akşam evimizin arkasındaki düzlükte top oynuyoruz.