Çelik Çomak

7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 111, 112, 113, “Çelik Çomak”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

celik-comak-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

1. Soru: Çelik çomak nedir?
Cevap: Tahta sopa ve çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu.

2. Soru: Çomağı seçerken niçin pişkin dallar seçilmelidir?
Cevap: Yaş ağaç çabuk eğildiği için iyi vuruş yapılamadığı için pişkin dallar seçilirdi.

3. Soru: Sokak fenerleri yanmadan niçin saklambaca başlanmazdı?
Cevap: Karanlıkta daha uzaklara gidemedikleri için gece fenerleri yanmadan saklambaca başlanmazdı.

2. ETKİNLİK

yüzükoyun: Yüzüstü.
Cümle: Ayağı taşa takılınca yüzükoyun düştü.

iskemle: Arkalıksız sandalye.
Cümle: Hemen kapının arkasından bir iskemle çıkararak yaşlı adamı oturttu.

ebe: Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi.
Cümle: Saklambaçta iyi saklanamadığım için ebe hep ben oluyordum.

hile: Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu
Cümle: Yarışmadaki diğer grup hile yaptığı için diskalifiye edildiler.

sobe: Genellikle kovalamaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz.
Cümle: Ayağı yakılıp düşmeseydi sobelenmeyecekti.

3. ETKİNLİK

Metinde Yer Alan Anahtar Kelimeler: çelik çomak, çember, saklambaç, ebe, oyun.

4. ETKİNLİK

Cümlelerdeki koyu yazılmış kelimelerin hepsi zaman bildirmektedir.

5. ETKİNLİK

  1. Cümle: sonra
  2. Cümle: hala
  3. Cümle: geç
  4. Cümle: şimdi