Büyük Nutuk’ta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

8. sınıf Türkçe Dikey Yayınları çalışma kitabı, sayfa 54, 55, 56, 57, 58, “ Büyük Nutuk’ta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ”  dinleme metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metni dinlemek için oynat (  ) tuşuna basınız.


Büyük Nutuk'ta Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Büyük Nutuk’ta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

1. ETKİNLİK

Metinde geçen önemli kelime ve kavramlar:

  • Mustafa Kemal
  • Nutuk
  • Dolmabahçe Sarayı
  • İstiklal Savaşı
  • müsvette
  • milli mücadele
  • gençliğe hitabe
  • gençlik
  • Cumhuriyet

Metnin Konusu: Atatürk’ün Nutuk adlı eserini yazmasındaki süreç ve yazarın bundan duyduğu heyecan.

Metnin ana fikri: Atatürk, Türk milletinin geleceğini Türk gençliğine emanet etmiştir.

2. ETKİNLİK

dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunmak: gaflet  
çıkar: menfaat  
bir işi yapabilme gücü: kudret
nitelik, öz, vasıf, asıl: mahiyet
zorunluluk: zaruret 
benzer: emsal 
temsilci: mümessil
gerçek, asıl: hakikat
gelecek: istikbal
sonsuza değin: ilelebet  
koruma, saklama: muhafaza
bir yeri istila eden, yönetimi altına alan: müstevli
başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli: bedhah
dışla ilgili: harici 
belirme, görünme, ortaya çıkma: tezahür
uygun olmayan, elverişsiz: namüsait
bitkin, yorgun: bitap
biricik, tek: yegane
sapkınlık, doğru yoldan ayrılma: delalet
ihanet, kötülük etme: hıyanet  
şartlar, koşullar: şerait
gemi yapılan yer: tersane 
yoksun: mahrum
olanak: imkan
birkaç şeyi bir araya getirmek: tevhit
durumlar, hâller, vaziyetler: ahval
ağır, çok tehlikeli, korkulu: vahim
güç, erk, iktidar: kudret
zorla: cebren
içle ilgili: dahili

3. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Kelimelerin Eş Anlamlıları:

istiklal → bağımsızlık
ilelebet → sonsuza dek 
müdafaa → savunma
muhafaza → koruma
istikbal → gelecek
yegâne → tek
kıymetli → değerli
imkân → olanak
vazife → görev
vaziyet → durum
mecburiyet → zorunluluk
cebren → zorla

5. ETKİNLİK

Konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıfça yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

 

Virgül, cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra kullanılır.

8. ETKİNLİK

a.

Göle girmek ve yüzmek yasaktır.
Göle girmek ve gölde yüzmek yasaktır.

Alkollü araç kullanmayınız.
Alkollü olarak araç kullanmayınız.

Bu koltuklar hamile ve yaşlı bayanlara ayrılmıştır.
Bu koltuklar hamileler ve yaşlılar için ayrılmıştır.

Tavsiye nedeniyle indirimli satışlar.
Tasfiye nedeniyle indirimli satışlar.

b. 

İngilizce konuşmasını bilmeyen kalmayacak.

Temizlenmiş canlı alabalık.

9. ETKİNLİK

• Sokaktaki çöpler toplanmazsa, hayat yaşanmaz olur.

• Gazetelere bakıyor ama yazıları okuyamıyor.

• Onu çok seviyor ve ona öğütler veriyorum.

Kitaptan yazdığı şiirleri okudum.

• İstanbul’a gidiyorum, orada bir süre kalacağım.

• Çocuğu kucağına alıp ona bir şey söyledi.

• Sınıf yuvamızdır, sınıfı temiz tutalım.

8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın