Boğaç Han

4. sınıf Türkçe Engin Yayınları çalışma kitabı, sayfa 107, 108, 109, 110, “Boğaç Han”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

bogac-han-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

1- Bayındır Han’ın iri yarı bir boğası var.

2- Dirse Han dileğinin kabul olması için yoksulları doyurup giydirdi, kimsesizlere yardım etti.

3- Bayındır Han’ın boğası, Dirse Han’ın oğluna saldırıyor.

4- Dirse Han’ın oğlu boğanın alnına yumruk vurarak boğayı yeniyor.

2. ETKİNLİK

Soru 1: Dirse Han’ın oğlu 15 yaşına geldiğinde nasıldı?
Cevap: Yaşıtlarına göre iri ve kuvvetliydi.

Soru 2: Dirse Han’ın oğlu ile üç arkadaşı nerede oynuyordu?
Cevap: Meydanın tam ortasında.

Soru 3: Dirse Han’ın oğlu niçin boğadan kaçamadı?
Cevap: Ne yapacağını şaşırıp öylece kalakaldığı için kaçamadı.

Soru 4: Dirse Han’ın oğluna ne zaman isim verildi?
Cevap: Boğayı yenip yiğitliğini gösterdiği zaman.

Soru 5: Dirse Han’ın oğluna kim isim verdi?
Cevap: Dede Korkut

3. ETKİNLİK

 • ancak
 • fakat
 • bu nedenle
 • ama

4. ETKİNLİK

Türklerin, geçmişte yaygın olarak oynadığı oyunlar:

 • Cirit
 • Güreş
 • Birdirbir
 • Uzun eşek

Cirit Nasıl Oynanır?

Bir metre uzunluğunda, kurutulmuş meşe veya soyulmuş hurma dalından yapılmış oldukça ağır ve kalın bir sopa kullanılır. Oyuna katılan kişiler aralarında 100 m bırakarak karşılıklı dizilirler. Bu takımdaki atlılardan biri atını sürerek karşıdakilerden birinin adını seslenir. bundan sonra oyun başlamış olur. Atını ileri süren oyuncu elindeki ciriti hasmına doğru fırlattıktan sonra geriye doğru kaçmaya başlar. Üzerine cirit atılan atlıda atanı kovalar ve oda ciriti ona atar. Bu sırada önde koşanın takımından başka bir oyuncu da arkadaşını kovalayanın peşine düşer ve oyun böyle devam eder. Bu oyundaki hedef atın sırtındaki binicidir. Ciritin ata isabet etmesi halinde ciriti atan oyuncu oyun dışı kalır. Bu yüzden atlılar kendilerine atılan ciritten kurtulmak için at üzerinde çeşitli taktikler uygularlar. Eğilme, atın yanlarına sarkma ve bazı akrobatik hareketler dahi yapılır. Her isabet takıma bir puan kazandırır. Bütün oyuncuların ellerindeki ciriti savurmalarından sonra en fazla isabet kaydedişe göre galip takım ilan edilir. Yöreye göre puanlama değişebilir.

5. ETKİNLİK

A.

(,) Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

(:) İki Nokta: Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

(!) Ünlem: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.

(-) Kısa Çizgi: Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

(” “) Tırnak İşareti: Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır.

(;) Noktalı Virgül: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

( () ) Yay Ayraç: Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.

B.

 • Boğaç Han kimin oğlu?
 • Beyler, Dedem Korkut gelsin bu oğlana ad koysun.” dediler.
 • Bu oğlana sırmalı cübbe, katan elbise ver!
 • Dede Korkut söyledi, “Bu oğlana beylik ver!”
 • Hey, Dirse Han!
 • Birden herkes bir ağızdanKaçın Çocuklar!” diye bağırmaya başladı.
 • Kimsesizlere, muhtaçlara yardım etti.
 • O günden sonra Boğaç Hana beylik verildi.

6. ETKİNLİK

Sayfanın en üstündeki görsele bakarak kitap kapağı çizebilirsiniz.