Bakardım Güneş Avuçlarımda

7. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, “Bakardım Güneş Avuçlarımda”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

rüya, masal, hayal, çocukluk evleri

2. ETKİNLİK

• Şiirin hangi dizesinde insan özelliği verilen bir varlıktan söz edilmektedir?
Cevap: 2. Dize

• Şairin, kendini daha hür hissetmesinin sebebi sizce ne olabilir?
Cevap: At sürerken istediği yere gidebilmesi, şairin daha hür hissetmesinin sebebi olabilir.

• Aşağıda verilen kelimelerdeki ortak sesleri gösteriniz. Bu seslerin şiiri nasıl etkilediğini yazınız.
Cevap:

_____dağlara
_____uykulardan
_____korkulardan
_____daha

Bu sesler şiire ahenk katmıştır.

3. ETKİNLİK

Not: Bu etkinliği siz, hissettiğiniz duygulara göre yazabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Çocukken kurduğumuz hayaller, gerçek hayatta tadamayacağımız duyguları bize hissettirebilir, yaşayamayacağımız anları bize yaşatabilir.

5. ETKİNLİK

Pencerem Masallara Bakardı
Özgürdüm
Hayallerim ve Ben

6. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

7. ETKİNLİK

 • Hızlı tren 15.30da Eskişehir garına varır.
 • 12. cadde ile 7. caddenin kesiştiği yolda kaza olmuş.
 • 50.000 liralık borcunu hala ödemedi.
 • Kartın üzerinde 22.02.2002 tarihini gördüm.
 • XII. ve XIII. yüzyılın en tanınmış şairidir.
 • Kitabımız dört bölümden oluşuyor:
  1. Giriş
  2. Bitkiler
  3. Hayvanlar
  4. Coğrafi Durum

8. ETKİNLİK

Şevket Eşref Saat 2007 Elips Yayınevi Ankara RADO
Cevap: RADO, Şevket, Eşref Saat, Elips Yayınevi, Ankara, 2007.

ABASIYANIK Sait Faik 2003 Mahalle Kahvesi İstanbul Yapı Kredi Yayınları
Cevap: ABASIYANIK, Sait Faik, Mahalle Kahvesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.

BARGAN Sibirya Ekspresi İstanbul Hüseyin 2006 Sütun Yayınları
Cevap:  BARGAN, Hüseyin,Sibirya Ekspresi, Sütun Yayınları, İstanbul, 2006.

GÜREL Nar Yayınları 2011 Reşat İstanbul Satrançla Örülen Dünya
Cevap:  GÜREL, Reşat, Satrançla Örülen Dünya, Nar Yayınları,İstanbul, 2011.

9. ETKİNLİK

1. A cümlesindeki fiil ek almış mıdır? Bu ekler ne ekidir?
Cevap: Almıştır. Haber kipi ve şahıs eki almıştır. (Geçmiş zaman eki “-di” ve 3. çoğul şahıs eki “-lar”)

2. B cümlesindeki fiil ek/ekler almış mıdır? Bu ek/ekler ne ekidir?
Cevap: Almıştır. “-dir” yapım eki ve “-di” geçmiş zaman eki almıştır.

3. A ve B cümlelerinin fiilleri arasında işi yapan/yapanlar bakımından nasıl bir anlam farkı vardır?
Cevap: A cümlesinde işi yapan turistler, B cümlesinde işi yapan başkasıdır.

4. C cümlesindeki fiil kaç kelimeden oluşmuştur? Bu fiili oluşturan kelimelerin türü nedir?
Cevap: İki kelimeden oluşmuştur. Bu fiili oluşturan kelimelerin türü fiildir.

5. “geziver-” fiili nasıl bir anlam ifade etmektedir?
Cevap: Tezlik anlamı ifade etmektedir.

6. C cümlesindeki fiili oluşturan kelimelerden bir tanesini atarsak cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: “gez-” fiilini atarsak cümle anlamsız olur. “ver-” fiilini atarsak, cümledeki tezlik anlamı kaybolur.

7. Ç cümlesindeki fiile C cümlesindeki fiil arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Cevap:

Farklar: C cümlesindeki fiil birleşik yazılmıştır, Ç cümlesindeki fiil ayrı yazılmıştır. C cümlesindeki fiil kurallı birleşik fiil, C cümlesindeki fiil yardımcı fiille yapılan birleşik fiildir.
Benzerlik: İki fiil de birleşik fiildir.

8. Cümlelerdeki fiiller yapı bakımından aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma doğru işe tablodaki noktalı yere “D” yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap: Sınıflandırma doğrudur.

10. ETKİNLİK

11. ETKİNLİK

A.

B.

İsim: yardım
Yardımcı Fiil: et-
Birleşik Fiil: yardım et-

İsim: telefon
Yardımcı Fiil: et-
Birleşik Fiil: telefon et-

İsim: hasta
Yardımcı Fiil: ol-
Birleşik Fiil: hasta ol-