Atatürk Teması Tema Değerlendirme

8. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 56, 67, 68, “Atatürk Teması”  tema sonu değerlendirme sorularının cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

A.

1- Metnin konusunu yazınız.
Cevap: Metnin konusu Atatürk’ün eğitim, bilim ve tekniğe verdiği önemdir.

2- Metne göre Atatürk eğitime neden ilgi duymuştur. Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap: Atatürk,  kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulusunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de eğitime ilgi duymuştur.

3- Metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
Cevap:

Metnin Ana Fikri: Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için eğitim işlerine öncelik verilmelidir.
Metnin Yardımcı Fikirleri: Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak eğitimden geçer.
Okul genç beyinlere insanlara saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir.

B.

C.

1. 

2.  Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip örnekteki gibi tek cümle olarak yazınız.
Cevap:

– O, dün bir kazak almış. O kazağı bugün giymiş.
⇒ O dün aldığı kazağı bugün giymiş.

– Bu sene çok çalışmış. Karnesi iyi gelmiş.
⇒ Bu sene çok çalıştığı için karnesi iyi gelmiş.

– Dün biraz rahatsızmış. Bu yüzden okula gelmedi.
⇒ Dün biraz rahatsız olduğu için okula gelmedi.

– Karşıdan uzun boylu, sarı saçlı bir çocuk geliyor. O çocuk benim arkadaşım.
⇒ Karşıdan gelen uzun boylu, sarı saçlı çocuk benim arkadaşım.

Ç.

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi metinden çıkarılamaz?
A. Türk dili her kavramı karşılayacak özelliğe sahip bir dildir.
B. Türk dilinin aslındaki zenginliğe kavuşması için devletimiz dikkatli olmalıdır.
C. Türk dili üzerinde çalışma görevi Türk Dil Kurumunun görevidir.
D. Türk dilinin özündeki hazineyi ortaya çıkarmak millî görevimizdir.

2. Bu metin hangi türden alınmış olabilir?
A. Makale B. Eleştiri C. Hikâye D. Deneme

3. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?
I. dağlarla çevrilmiş bir vadiye kurulmuş
II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,
III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren
IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…
A. I-II-III-IV    B. III-II-I-IV    C. IV-III-II-I    D. II- III -IV-I

4.Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A. Sanata önem vermeyen milletleri büyük yıkımlar bekler.
B. Size düşen, ağız dalaşına meydan vermeden kalabalığı dağıtmaktır.
C. Milletin sevgisini kazanarak hep birlikte ileri gideceğiz.
D. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A. Bugün güneş penceremden içeri girmedi.
B. Gökyüzünü kara bulutlar gibi kaplayan kargalar uçuverdiler.
C. Yarın bütün sınıf Atatürk Müzesi’ni gezmeye gidecek.
D. Türk askerleri Çanakkale’de bir destan yazdılar.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlaması şeklindedir?
A. Türk milleti olarak sahip çıktığımız TDK Atatürk’ün mirasıdır.
B. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etti.
C. Atatürk, bilime ve akılcılığa çok önem vermiştir.
D. Koruyacağımız en büyük emanet kutsal vatanımızdır.