Atatürk Teması Ölçme ve Değerlendirme

7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 56, 57, 58, 59, “Atatürk” teması, “Ölçme ve Değerlendirme” cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

• Atatürk’e göre Türkler ile Türkçe arasında fark yoktur. (D)
• Türkçeye önem verilmesi, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin gereğidir. (D)
• Atatürk, Türk kimliğini yabancı boyunduruğundan kurtarmak için Türkçenin önemli olmadığını savunmuştur. (Y)
• Kültür ve ülkü birliğinin sağlanabilmesi için dil çok önemlidir. (D)
• Türklerin dil farklılıkları giderilerek birleştirilmesi sağlanmalıdır. (D)

2. SORU

• Türk milletini meydana getiren unsurların başında dil vardır.
• Türk dili her yönü ile milli olmalıdır.
• Türkçe millî birliğin gelişmesinde de önemli bir etkendir.
• Atatürk, millî terbiyeyi millî birliğin esası olarak alır.
• Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.

3. SORU

A. Millî kültürün oluşması için Türk dili de millî olmalıdır.
B. Türk dili tektir ve Türk milletinin bütünleyicisidir.
C. Dilimizde birçok yabancı kelimenin bulunması doğaldır.
D. Atatürk, Türkçenin millî özelliklerine kavuşması için çaba harcamıştır.

4. SORU

A. öyküleme – örnek verme – tanık gösterme
B. açıklama – tanık gösterme – yargılara ulaşma
C. örnek verme – öyküleme – tartışma
D. açıklama – tartışma – bilimsel verilerden yararlanma

5. SORU

A. cumhuriyetçilik, halkçılık, akılcılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık
B. cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, barışçılık, laiklik, inkılapçılık
C. cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik
D. cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık

6. SORU

  • Hep milletini düşündü. ⇒ Bildirme kipi, geçmiş zaman, üçüncü tekil kişi
  • Millet için çalışmaktan yorulmayacağız. ⇒ Bildirme kipi, gelecek zaman, birinci çoğul kişi
  • Ne yaptığınızı bilmelisiniz. ⇒ Dilek kipi, gereklilik, ikinci çoğul kişi
  • Bu yolda birleşelim. ⇒ Dilek kipi, istek, birinci çoğul kişi

7. SORU

A. Uygarlık savaşını kazanmak zorundayız.
B. Türk milleti Atatürk ilkelerine bağlıdır.
C. Atatürk ilkelerini iyi anlamalıyız.
D. “Yurtta sulh, cihanda sulh!” ilkesinin değerini şimdi daha iyi anlıyorum.

8. SORU

A. özne
B. nesne
C. yüklem
D. isim