Atatürk ve Milli Eğitim

8. sınıf Türkçe Dikey Yayınları çalışma kitabı, sayfa 50, 51, 52, 53, “ Atatürk ve Milli Eğitim ”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Atatürk ve Milli Eğitim

Atatürk ve Milli Eğitim

1. ETKİNLİK

a.

Atatürk ve Milli Eğitim metni anahtar kelimeleri:

  • Atatürk
  • Eğitim
  • Öğretmen
  • Okuma
  • Tarih

b.

Örnektir

ATATÜRK’ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk, kurduğu modern devletin devamlılığının, modern ve çağdaş bir eğitimle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak, çeşitli vesilelerle öğretmenlere ve halka seslenmiş, eğitimle ilgili konuşmalar yapmıştır. Okulları ziyaret etmiş, derslere girip öğretmenleri izlemiş ve onların kendilerini geliştirmesine önem vermiştir. Atatürk ün eğitime verdiği önem ve bununla gerçekleşen olumlu gelişmeler, diğer milletlere de örnek olmuştur.

Atatürk’ün de bizzat içinde bulunduğu eğitim seferberliğinde çok kısa sürede önemli gelişmeler sağlandı. Halkın okuma-yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmek için millet mektepleri açıldı. Böylece, topyekun bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bunlara bağlı olarak, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanların eğitici olarak katıldıkları eğitmen kursları ve köy öğretmen okulları açıldı. Bu okullarda, temel eğitimin yanı sıra, köylümüzün temel ihtiyacı olan tarım bilgileri ve marangozluk, demircilik, duvarcılık gibi el sanatlarının öğretilmesine önem verildi.

Özetle, Atatürk’e göre, kaynaşmış bir millet haline gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve demokratik bir toplum olabilmenin en etkili aracı eğitimdi.

2. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Atatürk ve Milli Eğitim metninin konusu:

  • Atatürk’ün milli eğitime verdiği önem.

4. ETKİNLİK

Atatürk ve Milli Eğitim metninin ana fikri:

  • Atatürk’e göre ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi milli eğitime ve kültür alanındaki ilerlemeye bağlıdır.

Atatürk ve Milli Eğitim metninin yardımcı fikirleri:

  • Atatürk öğretmenlere her zaman saygı duymuştur.
  • Atatürk okumayı çok severdi.
  • Atatürk tarih derslerine ayrıca önem verirdi.

5. ETKİNLİK

Metnin türü: Makale

6. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Öğrenci, her ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.”

8. ETKİNLİK

Örnektir

ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA VERDİĞİ ÖNEM

Ulu önderimizin hayatı boyunca verdiği mücadelelerden biri de Türk dilini tüm yabancı unsurlardan temizleyerek, Türk halkının Türkçe’yi en güzel şekilde kullanmasını sağlamaktı. “Türk” demek “dil” demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim; diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” sözünden bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz.

Atatürk, dilin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu bilmiş ve Türk dilini hak ettiği yere getirmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz.” diyerek bu çalışmalara başlamıştır.

Atatürk’ün inkılapları arasında gösterilebilecek en önemli iki çalışmasından biri  Türk Dil Kurumu’nu 12 Temmuz 1932’de kurması diğeri ise 1 Kasım 1928’de hayata geçirdiği harf inkılabıdır. Bu iki devrim, Türkçe’nin Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden gelen yabancı kelimelerden kurtulması ve halkın en doğru ve en temiz Türkçe ile konuşması, yazması konusunda çok önemlidir.

“Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözünden Atatürk’ün Türk dili mücadelesinin amacını anlayabiliyoruz.

9. ETKİNLİK

• Yazık oldu Süleyman Efendi’ye. (acıma)
• Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? (şaşırma)
• Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. (özlem)
• Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. (sitem)
• Kendim ettim kendim buldum. (pişmanlık)
• Güzel günler göreceğiz, güneşli günler… (umut)
• Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla. (sevgi)