Atatürk, Kültür ve Dil

7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, “Atatürk, Kültür ve Dil”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

1. Soru: Kültürün yok olmasının sebebi nedir?
Cevap: Kültürün gelişmeye kapalı olması, devamlı olarak ileriye gitmemesi kültürün yok olmasına sebep olur.

2. Soru: Atatürkçülükte hayatın şartı nedir?
Cevap: Atatürkçülükte, medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır.  Bu yol üzerinde duraksayanlar veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak cahilliği ve tedbirsizliğinde bulunanlar, medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkumdurlar.

2. ETKİNLİK

Soldan Sağa
1. Kuruluş, örgüt.
Cevap: Teşkilat
2. (Metinde) zulüm ve zorbalık baskısı, esaret.
Cevap: Boyunduruk
3. Kuşkusu olmayan, şüphesiz, elbette.
Cevap: Katiyyen
4. Kapsamı olan, kapsamı geniş olan, şumullü.
Cevap: Kapsamlı
5. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, anlayış.
Cevap: Zihniyet
6. Önlem, hazırlık.
Cevap: Tedbir
7. Cahil olma durumu.
Cevap: Cahillik
8. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.
Cevap: Ülkü
9. Hüküm giymiş, ceza almış, hükümlü.
Cevap: Mahkum
10. Ödev, görev, bir kimsenin yapmak zorunda olduğu iş.
Cevap: Vazife
11. Bir kimsenin bir şeyi anlama ve yapabilme niteliği, yetenek.
Cevap: Kabiliyet

Yukarıdan Aşağıya
1. Taklitçi olma durumu.
Cevap: Taklitçilik
2. Bir kişinin öz varlığı.
Cevap: Benlik
3. Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik. / Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü.
Cevap: Uygarlık
4. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare.
Cevap:  Delil
5. Ülkü. / Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendine toplayan.
Cevap: İdeal
6. Hareketli, her an değişebilen.
Cevap: Dinamik
7. Günle doğan şey, içe günle doğma, esin.
Cevap: İlham
8. Güç, erk, erke, iktidar.
Cevap: Kuvvet
9. Yapı. / Yapılış, kuruluş.
Cevap: Bünye

3. ETKİNLİK

–  Atatürk, uzağı görebilen bir devlet adamıydı.
Cümle: Doktor, babama uzağı göremediği için gözlük verdi.

–  Türkçe, yaşayan ve zengin bir dildir.
Cümle: Şehrimizin en zengin iş adamı, yaptırdığı okulla büyük bir hayır işlemiştir.

–  Batı medeniyetinin olumlu yanlarını alacağız, millî kültürümüzü koruyarak çağa ayak uyduracağız.
Cümle: Seçtiğim üç ayakkabı da ayağıma uymayınca ayakkabı almaktan vazgeçtim.

4. ETKİNLİK

• Millî kültürde bir dinamizm vardır. (N )
• Türk milletine çok yaraşan bu ideal, onu insanlığa hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta başarılı kılacaktır. ( Ö)
• Millî kültürün temelleri millî tarihtedir. (N )
• Türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına çıkarılması bütün Türk milletinin başta gelen millî görevlerindendir. (Ö)

5. ETKİNLİK

medeniyet ⇔  Memleketler çeşitlidir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin ilerlemesi için de bu tek medeniyete ortak olması gerekir.
millî eğitim ⇔  Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî karakterimiz ve tarihimizle uyumlu olmalıdır.
milli tarih ⇔  Millî kültürün temelleri millî tarihtedir. Atatürk bu nedenle millî tarihe çok önem verir.
kültür ⇔  Millî kültür işlenmeli ve geliştirilmeli, medeniyetin, ortak kültür düzeyinin üzerine çıkarılmalıdır.

6. ETKİNLİK

(Örnektir)

Aynı kültüre sahip olan insanların oluşturduğu topluluğa “Millet” adını veren Atatürk, devletin sağlam bir şekil de ayakta kalabilmesi için milli kültürün de en üst seviyede gelişmiş olması gerektiğini ifade etmiştir.

Milli kültürü bir olan insanların milleti; milletin de devleti oluşturacağı düşüncesine sahip olan Atatürk, Türk milletinin milli kültürünün mutlaka sağlam olması gerektiğini bir çok kez dile getirmiştir.

Atatürk, ailelerin çocuklarını yetiştirirken Türk örf ve adetlerini iyi öğretmeleri gerektiğini, kendi aile yapısını ve toplum psikolojisini iyi bilen bireylerin kültürlü bir toplum olarak hayata sım sıkı sarılacağını savunmuş, bu duygu ve düşüncelerini yurt gezileri sırasında halkı ile sürekli paylaşmıştır.

Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sağlamlığını, milli kültürünün zenginliğine ve sağlamlığına bağlayan Büyük Önder, bu konuda yapılacak olan çalışmaların milli bir eğitim programı dahilinde yapılmasını gerektiğini söylemiştir. Eğitimin insan yaşamının her anında büyük bir etkiye sahip olduğunu çok iyi bilen Atatürk, milli kültürün önemi üzerinde çalışmalarda bulunarak, ülke insanının yabancı fikirlerden ve geçmişte Türk toplumuna büyük zararlar veren hurafelerden uzak durması gerektiğini ifade etmiştir.

Milli kültürün her şeyin ötesin de devletin yapı taşı olduğunu savunan Atatürk, bu düşüncesiyle Türk milletinin kendi kültürüne yabancı kalmaması gerektiğini, öz kültürüne sadık kalmakla aslında devletine olan bağlılığını gösterdiğini dile getirmiştir.

Atatürk’ün milli kültüre verdiği önemi anlatan şu sözlerini milli kültürün değeri açısından bir kez daha hatırlayalım: “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.”

Alıntıdır. Kaynak: http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-1162-ataturk-un-milli-kulture-verdigi-onem.html

7. ETKİNLİK

• Hepiniz mebus olabilirsiniz.
• Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz.
• Fakat sanatkâr olamazsınız.
• Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.
• Bir millet sanat ve sanatkârdan mahrum ise tam bir hayata malik olamaz.
• Atatürk, Türk milletine her konuda yol gösterdi.
• Millet olarak onun ışıklı yolunu izliyoruz.

8. ETKİNLİK

a. Şimdiki zaman
• Arabadan iniyorum.
• Ayakkabılarımı siliyorum.
b. Geniş zaman
• Amcam her hafta balığa çıkar.
• Günlüğüme her gün yaşadıklarımı yazar.
c. Gelecek zaman
• Gelecek sene liseye başlayacak.
• İkinci derste yazılı olacak.
ç. Öğrenilen geçmiş zaman
• Bu okul yeni açılmış.
• Ahmet Göreme’yi gezmiş.
d. Görülen geçmiş zaman
• Yazdıklarının hepsini sildi.
• Eve erken geldi.
e. Gereklilik kipi
• Ödevimi bitirmeliyim.
• Odamı toplamalıyım.
f. İstek kipi
• Çiçeklere su veresin.
• Resmi duvara asasın.
g. Şart kipi
• Kardeşim bir an önce büyüse.
• Trene geç kalmasa.
ğ. Emir kipi
• Bu arabayı sat. (Ek yoktur)
• Ahmet kitaplarını getir. (Ek yoktur)

9. ETKİNLİK

Bildirme Kipleri:
– Geniş Zaman: Her sabah gazete okurum.
– Duyulan Geçmiş Zaman: Ahmet aslında hasta değilmiş.
– Bilinen Geçmiş Zaman: Yemekten sonra bulaşıkları yıkadı.
– Şimdiki Zaman: Bilgisayarda ödev araştırıyorum.
– Gelecek Zaman: Yarın toplantı için Ankara’ya uçacağım.

Dilek Kipleri
– Gereklilik: Arabayı yıkamalısın.
– İstek: Ben gelmeden odanı toplayasın.
– Şart: Ödevlerim bir an önce bitse.
– Emir: Hemen orayı temizle.