Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir

7. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı, sayfa 177, 178, 179, 180, 181, 182, “Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

anadoluda-konukseverlik-gelenekseldir-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

anadoluda-konukseverlik-gelenekseldir-bulmaca

2. ETKİNLİK

1- b

2- e

3- ç

4- a

5- d

6- c

Cümleler:

 • Gelinin güzelliğini anlata anlata bitiremedi.
 • Yarınki toplantıda bu konunun üzerinde duralım.
 • Dedemin cenazesi tüm aileyi bir araya getirdi.
 • Parktaki çiçeklerin güzelliğine hayran oldum.
 • Bu akşam konuk olun, yarın ilk otobüsle gidersiniz.
 • Yarışmaya katılıp katılmama ile ilgili acil karar vermen gerek.

3. ETKİNLİK

1. Cümle: Anadolu insanı

2. Cümle: Ahi gelenekleri

3. Cümle: Ahi ocağı

4. Cümle: Köy sandığı

5. Cümle: İbni Batuta

6. Cümle: Köy odaları

4. ETKİNLİK

Öznel Cümleler: 

 • Tanrı, güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya getirmiştir.
 • Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir.
 • Anadolu’nun konukseverliği üzerine söylenecek çok söz, anlatılacak çok hikaye vardır.

Nesnel Cümleler:

 • Ahiler, geleneksel kurallarına göre gelen konukları ağırlar, bunu bir toplum görevi sayarlardı.
 • Sonra Arapça bilen birisi ortaya çıktı.
 • Şekerin hemen hiç bulunmadığı yıllarda bir öğretmen, bir köye konuk olur.

5. ETKİNLİK

“İbni Batuta…” ile başlayan paragraf: Karşılaştırma

“Şekerin hemen hiç…” ile başlayan paragra: Tanık gösterme

“Anadolu …” ile başlayan paragraf: Örnekleme

6. ETKİNLİK

“TÜRK KONUKSEVERLİĞİNE TARİHSEL BİR ÖRNEK: KÖY ODALARI” METNİNİN TAMAMI

Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.

Köylerdeki köy odalarının konukları, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, köye ticaret amacı ile gelen veya zanaat sahibi insanlar da olabilmekteydi. Çerçiler, testi bardak satanlar, ürettiği malı değiş yoluyla veya para ile ticaret yapanlar, halatçılar, gezici kalaycılar, orakçılar vb. olmak üzere köye bir nedenle gelenler istediği kadar bu köy odalarında konuk olarak kalabiliyorlardı.
Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.
Köy odaları genellikle iki katlı yapılmıştı. Yerine göre birden fazla konuk ağırlanıyordu. Eğer köye gelen konuklar fazla sayıda ise diğer odalara pay edilirdi. Bunun için konuğun tercihi önemliydi.
Zaten köy ahalisi, gelen konukları odalarında ağırlamak için âdeta birbiriyle yarışırdı…
Köy odaları köylerdeki dayanışmayı, kaynaşmayı artıran, bu yönüyle sosyal hayatı geliştiren ve ayakta tutan yerlerdi. Buralarda özellikle kış günlerinde bir araya gelinir, memleket meseleleri konuşulurdu…
Belli yaşa gelmiş gençler köy odalarında büyüklerden sonraki yerlerini alır, konuşmaları sessizce dinler ve söz verilmeden konuşmazlardı, büyüklere saygı esastı.
Ayrıca, köy odalarında özellikle geceleri oyunlar oynanır, hoşça vakit geçirilirdi. Kimi zaman anılar tazelenir, sohbetler koyulaşırdı.
Köy odalarının konukları bazen diyar diyar gezen halk ozanları olurdu. Sazlarını çalar, yanık yanık söylerlerdi. Bayram ve düğünlerde köy halkı odalarda toplanır, kutlamalar yaparlardı ve topluca yemek yenirdi. Buralarda dargınlıkların, küskünlüklerin yeri olmazdı.
Köy odaları sosyal yaşantının gerçekleştiği, kültürün yaşatıldığı yerlerdi. Modern yaşantının getirdiği tüm
olumsuzluklar bu güzelim kültürümüzü de etkilemiştir.

Köy odaları geleneği Türk insanının insana verdiği değerin, her zaman göstergesi olacaktır. Bu geleneğimiz de Türk konukseverliğine bir örnek olarak hep var olacaktır.

7. ETKİNLİK

a. Şiirlerde kesme işaretinin kullanıldığı yerler:

 • m’aldın?
 • Karac’oğlan

b. Şiirlerde kesme işareti şiirde ölçü nedeniyle bazı seslerin düştüğünü göstermek için kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

anadoluda-konukseverlik-gelenekseldir-kesme-isareti

9. ETKİNLİK

Boşluklara gelecek ekler (Sırasıyla)

 • -dı
 • -tir
 • -mış
 • -tı
 • -ydı
 • -di
 • -tır
 • -ti
 • -tır
 • -müş
 • -tı